В кабинета по музикотерапия

      С помощта на дейностите в кабинета по Музикотерапия, се реализира слухово-емоционално въздействие. Под влияние на подходяща музика, създаваме условия за по-добро психическо развитие на децата, за стимулиране на когнитивните процеси, развитие на моториката и координацията на движенията, чрез различни музикални инструменти. Водно легло използваме за въздействие върху опорно-двигателния и вестибуларния апарат в съчетание с подходяща за нуждите на детето музика и звуци от природата.

      Чрез светлинни и звукови ефекти, с възможност за избор от 64 детски песнички, Музикалната дама повлиява специфичните сензорни потребности на детето. Виброакустичният басейн, чието действие е върху зрителната, слуховата и тактилната сетивна система влияе положително върху общото психическо и физическо състояние на децата, комуникативните и познавателни умения. Работим в атмосфера на доверие за преодоляване на трудностите и удовлетворяване на потребностите на всяко дете.

Галерия

          

          

Новини

Покажи всички новини