Децата от Помощно училище „Стефан Караджа” обичат природата и вече знаят как да я опазват

Педагозите от Помощно училище Стефан Караджа град Пловдив вече могат да избират: урок в класната стая или на открито - в новата беседка, изградена по проект на МОСВ. Финансирането на дейностите в размер на 4611 лв. е на ПУДООС по Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ".

Екипът на специалното училище създаде зелени площи върху неизползваеми терени, организира почистването на междублокови пространства и изграждането на беседка; изработи информационно табло.

Проектът разви умения за грижи за растенията; създаде условия за развитие на екологична култура у децата със специални образователни потребности, усещане за взаимна обвързаност на организмите. Децата от ПУ  Стефан Караджа град Пловдив обичат природата и вече знаят как да я опазват.

Снимки

Новини

Покажи всички новини