Дистанционното обучение в ПИГ/ИГ

      Дистанционното обучение на учениците от ЦСОП-гр. Пловдив в ПИГ /ИГ осъществяват старши учителите ЦДО – г-жа Малина Сербезова-Куртева, г-жа Цветана Николова и г-жа Елена Попова, в сътрудничество и обмяна на добри практики с логопеда г-жа Зл. Иванова и психолога г-жа В. Митрева. В подкрепа на родителите и настойниците на учениците в ПИГ/ИГ в процеса на осигуряване на онлайн обучение са създадени вайбър и фейсбук групи, където за деня се качват подходящи задачи за работа – презентации, упражнения, видео уроци и други, свързани с индивидуалните възможности и компетенции на учениците.

      Дистанционното обучение е персонализирано за всяко дете, изцяло съобразено с неговите умения и способности. Работи се за развитие на фината моторика, за концентрация и устойчивост на вниманието, четене, писане и оцветяване. Ежедневно поддържаме обратна връзка с родителите и настойниците на нашите ученици, информирайки се за трудностите, които срещат при изпълнението на поставените задачи и ги подпомагаме.

      Работим с много и разнообразни електронни източници на информация/ клип, тест, музикален файл, презентация, урок от: „Уча се“,“Академико“,“You tube“ и др. ,както и с разработени от нас материали- тест, задание, практическа задача, работен лист, урок, презентация, „живи“ работни листове, за да осъществяваме на високо професионално ниво дистанционната форма на обучение на учениците в ЦСОП – гр. Пловдив,за да бъдат придобити нови знания, умения и компетенции.

Галерия

Новини

Покажи всички новини