Междуинституционална кръгла маса

Междуинституционална кръгла маса на тема „Центровете за специална образователна подкрепа – стратегически фактор за развитие на приобщаващото образование в България” се проведе на 18 и 19.05.2019 година в град Велинград - съвместно с учители, терапевти, психолози, логопеди, учители ЦДО, директори и заместник - директори от Център за специална образователна подкрепа – град Велинград и Център за специална образователна подкрепа – град Пловдив. 
 Проектът "Междуинституционална кръгла маса" е разработен от екипа на ЦСОП - гр. Пловдив и финансиран от Асоциация Бон Мин  - Франция с президент Доминик Баяр - отличена с наградата на Община Пловдив за благотворителност "Кудоглу" още през 2011 г. Асоциация Бон Мин подкрепя 18 години педагогическите проекти на екипа в Пловдив, за което благодарим!"                                       
 Форумът беше открит с представяне на дейността на Центровете за специална образователна подкрепа - учебната и терапевтична работа, извършвана в специализираните кабинети. Споделиха се добри практики и иновативни подходи при работа с ученици със специални образователни потребности. 
 Специалните педагози и терапевти г-жа М. Илиева и г-жа Г. Славкова от ЦСОП – гр. Пловдив запознаха колегите с две от ръководствата за начинаещи учители и терапевти, изготвени  по проект “Много специални училища за много специални деца” по програма Еразъм +, за работа с ученици със специални образователни потребности: Междуличностно и сексуално образование (за ученици с умерена до тежка умствена изостаналост) и Образование на деца с аутизъм и интелектуални затруднения.
 Г-жа В. Бакиш - директор на ЦСОП – гр. Пловдив и  г-жа В. Митрева - психолог в ЦСОП – гр. Пловдив представиха проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” – Pathway +, по програма Еразъм +. В тригодишния проект си партнират Англия, България, Белгия, Турция и Сърбия. Той цели внедряването и предлагането на иновативни подходи за работа с деца със СОП. Презентиращите запознаха аудиторията с  реализираните до този момент дейности по Интелектуалните продукти, които ще се изготвят в рамките на проекта. Присъстващите бяха информирани относно същността и функциите на мобилното приложение за измерване на вниманието, което е в основата на проекта и как всичко постигнато до този момент подпомага дейността на екипа от ЦСОП – гр. Пловдив в работата по Ръководството за учители за използване на мобилното педагогическо приложение, което понастоящем е в процес на разработка.
 Г-жа Т. Маргова – заместник - директор на ЦСОП – гр. Велинград ни запозна с темата: “Работа с родители. Прилагане на програми за подкрепа и обучение на семейства на ученици със специални образователни потребности“. Колегите споделиха проблемите, които срещат при работата с родителите  и начините за тяхното ефективно и дълготрайно разрешаване.
 Форумът  продължи с обсъждане на работата по документацията в Центровете за специална образователна подкрепа. Връзката на ЦСОП с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование (училища, Регионално управление на образованието, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование). Дискусиите по всички засегнати теми бяха изключително ползотворни, даващи ни нови гледни точки и обратна връзка  по съответните проблеми и начини за справяне с тях.
 Искрени благодарности на нашите домакини от ЦСОП – гр. Велинград за изключителната организация, конструктивната работа и топлото посрещане.
До нови срещи, колеги !!! 

Новини

Покажи всички новини