Национална изложба на творчеството на ученици със специални образователни потребности на тема “ЗАЕДНО“

        Начално училище“Цани Гинчев“-гр.Лясковец,Община Лясковец и Регионално управление на образованието-Велико      Търново организират Национална изложба на творчеството на ученици със СОП , I- IV клас на тема „Заедно“.                                                                                                                                             

 Целите на изложбата са:

     -Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.

     -Да покаже възможностите за развитие на учениците със СОП.

     -Да популяризира приобщаването като процес.  

     Ученици от начален етап на ПУ“Стефан Караджа“ нарисуваха  и изпратиха красиви рисунки,като нямаше ограничение относно материалите,инструментите и техниката на рисуване.

     Пожелаваме успех на всички участници!

     Изложбата ще бъде официално открита на 20.01.2017г. в сградата на община Лясковец.

     Рисунките ще може да бъдат разгледани от 20.01.2017 до 10.02.2017г.в сградата на община Лясковец.

Галерия                   

 

 

Новини

Покажи всички новини