Национална работна среща на Национална асоциация на работещите в ЦСОП

На 19 ноември 2018 г. в Парк хотел „Москва“ се проведе Национална работна среща организирана от Национална асоциация на работещите в центрове за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП). В срещата участваха Министърът на образованието и науката, директори на дирекции и експерти в МОН, директори на държавни и общински Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), педагогически специалисти, терапевти и непедагогически специалисти. В събитието взеха участие и представители на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив, ръководени от директора на институцията.

Пред участниците в работната среща беше представена работата на Центровете, дейностите които развиват, постигнатите резултати и визията за бъдещото им развитие. Дискутираха се проблемни области свързани с материалната база, административната тежест от изготвяната документация, квалификацията на персонала, финансирането на ЦСОП и Проектът за устройствен правилник на ЦСОП. Постъпиха конструктивни предложения за изменения и допълнения на текстове в Проекта на Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа.

В срещата взеха участие и родители на деца със специални потребности от Видин и Плевен. Майките на тези ученици споделиха пред присъстващите, че именно в ЦСОП са намерили най-подходящата среда за своите деца. Само в Центъра са получили необходимата подкрепа и внимание. За кратък период от време децата са постигнали много в своето развитие, но най-вече сигурна среда и необходимата подкрепа. Според тях новата образователна структура, функционираща в условията на междуинституционално взаимодействие, е алтернатива за децата със специални образователните потребности и за семействата им за успешно приобщаване.

В процеса на представянето си ЦСОП показаха, че разполагат с ресурс за диагностика и обучение на деца и ученици със СОП и предлагат сътрудничество за обмяна на експертиза на заинтересованите страни. Новата образователна структура, функционираща в условията на междуинституционално взаимодействие, е алтернатива за децата със специални образователните потребности и семействата им за успешно приобщаване.

И не на последно място, присъстващите бяха запознати с международен проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +, в който ЦСОП - Пловдив си партнира с организации от Англия, Белгия, България, Сърбия и Турция. Презентираха се възможностите, които проектът предоставя за внедряването и предлагането на иновативни подходи за работа с деца със СОП, както и подобряване на предлаганата им педагогическа подкрепа.

Галерия

Новини

Покажи всички новини