Посещение в специално училище „ Sint Franciscus” - Белгия

По покана на специално училище „ Sint Franciscus” и  организация MPS – Белгия, директорът на Помощно  училище „Стефан Караджа”  - Веселка Бакиш и  специален педагог – Красимира Мрънкова посетиха едно от най-добрите специални  училища в Белгия.

За петдневния си  престой те имаха  възможността да бъдат запознати със структурата и организацията на работа, материалната база и  добрите  практики.

Желанието  на белгийските колеги  е ефикасността на техните методи  на работа да бъдат пренесени и използвани и в Помощно училище „Стефан Караджа”, като  за целта български  специални педагози  от  помощното училище ще имат възможност, на място -  в Белгия, да наблюдават организацията  на урочната дейност, извънкласни занимания подбор на дидактични  материали според индивидуалните особености  на учениците, подредба и  обзавеждане на училищни  стаи съобразно  функциите им – пекарни, кухни, сензорни  стаи, арт-ателиета, физкултурни салони оборудвани с подходящи уреди, плувни басейни, опитно поле и ферма и др. и  да взаимстват, по  тяхна преценка, най-приложимото за учениците от Помощно  училище „Стефан Караджа”.

За периода от 27.05.2013г. – 31.05.2013г. директори и учители от специално  училище „ Sint Franciscus” ще бъдат гости  на Помощно  училище „Стефан Караджа” и ще се обсъдят бъдещи съвместни  проекти, с цел обогатяване на българските специални  педагози в работата им с учениците, сътрудничество и взаимопомощ.

Галерия

Новини

Покажи всички новини