Проект по Коменски - Мобилността – паспорт за комуникация - Гърция

В рамките на проект по Коменски  с име  „Мобилността – паспорт за комуникация“, към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осем  служители от персонала на ПУ „Стефан Караджа“ взеха участие в първата работна среща-мобилност,  състояла се от 9-12-ти октомври в град Солун, Гърция.  Домакини бяха педагозите от 5-то начално специално училище за деца с увреждане. В проекта участват 8 държави партньори от ЕС – Англия, Шотландия, Белгия, Германия, Полша, Румъния, България и Гърция. Първата работна сесия (10.10) съдържаше откриване и приветстване на присъстващите, презентации на всяко училище и характерните особености на всяка държава, както и презентиране на разнообразие от обученията на открито.  Целта беше запознаване на останалите членки с основните дейности и начина на работа на специалните училища, както и дискусия по проекта. На втората работна среща (11.10) всеки един екип от участващите държави проведе с определен клас от училището-домакин занимание, изнесено извън класната стая. Сесията целеше да се обменят добри практики, както и информация за по-успешна работа с деца със СОП. Междувременно координаторите по проекта дискутираха бъдещите дейности и планираха следващите срещи-мобилности.

Галерия

Новини

Покажи всички новини