Ролята на психолога в дистанционното обучение в ЦСОП – град Пловдив

В ЦСОП – гр. Пловдив бе създадена виртуална класна стая за подкрепа на психологическото развитие на децата и младежите, за връзка с родителите, за обсъждане и споделяне. Ежедневно, в рамките на работната седмица, се качват работни листове с развиващи занимания, творчество, адаптирана музикотерапия, приказкотерапия и други.

Всеки ден и в сформираните в социалните мрежи групи, се публикуват образователни задачи, насочени към когнитивните процеси, гнозиса за цвят, форма, време и пространство, конструктивните умения и фината моторика. Прилагат се и "живи" работни листове, които правят образователния процес по-лесен и забавен.

С дейността си психолозите се стремят да предоставят подходяща подкрепа при максимално адаптиране на работата си към актуалната, извънредна и предизвикателна със своята новост ситуация. Основната цел е да се подкрепят родителите в усилията им да бъде продължен процесът на развитие и да бъдат затвърдени придобитите умения от страна на учениците.

Ежедневно положените усилия и заинтересованост от страна на родителите подпомагат пълноценното протичане на образователно-терапевтичния процес и активното включване на учениците в него.

Екипът психолози поднася своите благодарности към всички, които с усърдието и постоянството си допринасят за нормалното протичане на дистанционното обучение в тази непривична и сложна ситуация.

Убедени сме, че общите ни усилия ще благоприятстват усвояването на нови умения и звания от нашите ученици, както и затвърждаването на вече придобити навици за справяне в житейска среда.

Галерия

Новини

Покажи всички новини