Сбирки на психолога с родители

На 28.02.14 се проведе поредната месечна сбирка на група „Родители“, водена от психолога в училището.  Присъстващите родители изработиха своите мартеници и споделиха каква символика влагат в изделията си. И този път в груповата работа се наблегна на споделяне и търсене на варианти за по-лесно справяне с проблемите, засягащи отглеждането на децата им със СОП


През настоящата учебна година, психологът Ст. Калайджиева провежда системно периодични сбирки с родители. Целта на групата е родителите да получат психологическо подпомагане и консултации в областта на подходите на възпитание и обучение за децата им, да споделят и релаксират, да дискутират важни въпроси относно развитието на децата си и да търсят общи решения. Всеки родител е свободен да посещава групата, тя е отворена и всяка сбирка е с конкретна тематика.

 

 

Галерия

Новини

Покажи всички новини