Шеста транснационална среща по проект Pathway+

      На 5 и 6 март в хотел “Империал”, Пловдив се проведе шестата транснационална среща по проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +. На срещата присъстваха директорът и психологът на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив.

      Фокус на срещата бяха първоначалните сесии за апробиране на мобилното приложение и на двете готови игри. Партньорите, вече започнали провеждането на сесии, както нашия Център, споделиха своя опит и подпомогнаха тепърва навлизащите в материята колеги. Към настоящия момент, в ЦСОП – гр. Пловдив, са проведени общо 44 сесии с 12, от общо 15, селектирани ученика. Данните, събрани от тези игрови занимания с деца, ще ни помогнат да усъвършенстваме разработваното по проект Pathway + приложение.

Галерия

Новини

Покажи всички новини