Среща с г-жа Антония Цокова по проект BG051PO001-4.3.02-0001-C0001

На 14.11.13 в ПУ „Стефан Караджа” се проведе поредната среща между учениците от начален, прогимназиален курс и ръководителят на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – г-жа Антония Цокова. Училището ни е включено в този проект и периодичните срещи по него дават възможност на учениците  да се запознаят с разнообразието от съществуващите професии и да се насочат, според актуалните си възможности, към предпочитаните от тях. Методиката на работа и изнасяне на необходимата информация е адаптирана според специалните образователни потребности на учениците ни и се подпомага от психолога в училището – Ст. Калайджиева

Галерия

Новини

Покажи всички новини