Студенти от специалност Социална педагогика на наблюдение в ЦСОП - Пловдив

      На 16.10.2019 г. студенти четвърти курс от специалност Социална педагогика от ПУ “Паисий Хилендарски” с ръководител Ваня Сивакова бяха на наблюдение в ЦСОП – Пловдив. Те имаха възможността да разгледат петте нови терапевтични кабинета в Центъра – по арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, Монтесори терапия, както и логопедичния кабинет.

      Възпитаниците на Пловдивския университет с голям интерес присъстваха на час по български език и литература проведен от главен учител Б. Стефанова, както и на занятие по Монтесори терапия ръководено от старши учител и терапевт Г. Славкова. По време на посещението студентите имаха и възможността сами да се убедят в изключителните възможности за музициране, които предлага новият кабинет по музикотерапия.

      Директорът на Центъра представи на студентите интернационален проект Pathway + “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” по програма Еразъм +. Те се запознаха с мобилното приложение, което се разработва в рамките на проекта и как то ще бъде незаменим помощник на педагога в приобщаващата класна стая. Отчитайки веднага дали ученикът е ангажиран или не с възложената му задача, приложението ще улесни учителя максимално при избора му на педагогически подход, съответстващ най-точно на силните страни на детето. Технологична иновация, която ще донесе изключителни ползи за всички участници в образователния процес!

      Студентите от специалност Социална педагогика споделиха нашия ентусиазъм за новите хоризонти, които разкрива проект Pathway+ и пожелаха да научат още за него, както и да следят развитието му.

      Ако вие също проявявате интерес към проекта и бихте желали да получавате своевременно информация за неговото развитие, присъединете се към нас на фейсбук страница: https://www.facebook.com/PathwayPlus/

Галерия

Новини

Покажи всички новини