Ученици от Помощно училище „Стефан Караджа” с награди от конкурс за рисунка „Цвят и форма”

Помощно училище Стефан Караджа участва на 1 юни 2013г. в конкурс за детска рисунка на тема "Цвят и форма" организиран от Професионална гимназия по кожени изделия и текстил "Д-р Иван Богоров" и Център за кариерно ориентиране - Пловдив.

Конкурса-форум се реализира по проект BG051PO001-4.3.02-0001-C0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" на ОП  "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ на ЕС.

Рисунките на всички участници бяха изложени в къща "Хиндлиян" в Стария град. Целта на конкурса бе да се поощри откривателският и творчески дух у учениците от V-VIII клас.

Ученичката Костадинка Божкова от помощно училище "Стефан Караджа" бе наградена с грамота за второ място в конкурса. За останалите участници имаше поощрителни награди, осигурени от ПГКИТ "Д-р Иван Богоров".

Галерия

 

Новини

Покажи всички новини