Учениците от Помощно училище „Стефан Караджа” участваха при откриването на Центъра за кариерно ориентиране и консултиране – гр.Пловдив

Учениците от ПУ“Стефан Караджа“ участваха при откриването на Центъра за кариерно ориентиране и консултиране – гр.Пловдив, финансиран по проект BG051PO001- 4.3.02-0001-C0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" на ОП  "Развитие на човешките ресурси".

През учебната 2013/2014г. учениците  от ПУ "Стефан Караджа" участваха в една от основните дейности на проекта - реализиране на Програма по кариерно ориентиране за учениците от І до ХІІ клас.

По време на часовете за отдих, ръководителят на Центъра за кариерно ориентиране в Пловдив, проведе обучение на учениците от ІХ и Х клас. С помощта на интерактивни упражнения, съобразени с възрастта и възможностите им, учениците получиха знания за различните професии, по-добро познаване на собствените възможности и се ориентираха към подходящи и желани професии.

Галерия

Новини

Покажи всички новини