Бюджет

Бюджет 2014 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 31.03.14 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.06.14 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 30.09.14 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2014 г. до 31.12.14 г.

Бюджет 2015 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2015 г. до 31.03.15 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2015 г. до 30.06.15 г..

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2015 г. до 30.09.15 г..

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2015 г. до 31.12.15 г..

Бюджет 2016 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 г. до 31.03.16 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016г. до 30.06.16г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016г. до 30.09.16г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016г. до 31.12.16г.

Уточнен план 2016 год.

Бюджет 2017 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.03.17г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.06.17г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.17г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.12.17г.

Уточнен план 2017 год.

Бюджет 2018год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Бюджет 2019 год..

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Бюджет 2020 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Бюджет 2021 год.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.12.2021г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

Отчет за косово изпълнение на бюджета от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета  от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета  от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.