Спонсори

Спонсорите на Помощно училище „Стефан Караджа” са:

 

Спонсори през 2014 година

1.    Обединена Млечна Компания  АД, гр. Пловдив

2.    Асоциация „Бон Мин”

3.     Фондация „Горещо сърце”, гр. Пловдив, Мария

4.     Николай Шенков

5.     „Стригид „ ЕООД, Илиян Христов, гр. Пловдив

6.     „Социално братство и милосърдие”, Ангелин Кулински

7.     „Югоплод” АД, гр. Хасково, Красимир Буйновски

8.     „Сдружение дъгата на Пловдив”

9.     „МЕСКОМ – ПОПОВ” ООД  Пловдив

10.    БЧК, гр. Пловдив

11.    ОRA- Холандия, Ерик Меркс

12.    Персоналът на ПУ „Стефан Караджа"

 

 

Спонсори през 2013 година

Асоциация „Бон Мин”, Франция, Париж
Обединена млечна компания АД, гр. Пловдив
„МЕСКОМ – ПОПОВ” ООД Пловдив
„Сдружение дъгата на Пловдив”
 Таня Маринова
Екатерина Делинова
Фирма „Дънски”, гр. Пловдив
„Социално братство и милосърдие”, Ангелин Кулински
„Механика 90” ЕООД, гр. Асеновград, Йордан Костадинов
„Колос 2000” ЕООД, гр. Пловдив
„Стригид”ЕООД, Илиян Христов, гр. Пловдив
Фондация „Горещо сърце”, гр. Пловдив, Мария Семова
Български червен кръст
„Югоплод” АД, гр Хасково, Красимир Буйновски
 

Спонсори за 2012 година

Обединена млечна компания АД, гр. Пловдив
„БУЛТЕКС 99“ ЕООД, гр. Пловдив
Асоциация „Бон Мин“, Франция, Париж
Недялка Атанасова Чучулска
Ориндж Едюкейшън ЕДДД, гр. Кюстендил, Иво Борисов
Стоян Ходулов
ПУ „Паисий Хилендарски“ АМТИИ
Медицински университет – Пловдив
Университет по хранителни технологии
Технически университет София – филиал Пловдив
Колеж по икономика и администрация
Европейски колеж по икономика и управление
Аграрен университет
Ани Койчева
ПП ГЕРБ, гр. Пловдив
Нели Янчева „Корект ЕООД, гр. Затоград
„МЕКСОМ – ПОПОВ“ ООД, гр. Пловдив
Школа по фотография, ОДК, гр. Пловдив

 

Спонсори за учебната 2010/2011 година

ПГ на ГЕРБ, район „Южен” гр.Пловдив
Асоциация„Sofi accueil”
БЧК-Пловдив
Асоциация „Бон Мин”
Фондация „Надежда” гр.Куклен
Фондация „Заедно напред”
Генчо Генев-родител
Симид Агро ЕООД
ПГ на ГЕРБ, район „Южен” гр.Пловдив
Школа по фотография
Фондация „Заедно напред”
ТЕД-БЕД ЕАД гр.Пловдив
„Белла България” АД
Колектив на ПУ”Стефан Караджа”
Асоциация „Бон Мин”
ОМК АД - Пловдив
Ученици от ПГМТ „Проф.Цв.Лазаров” -Пловдив
ЕТФлорисима-В.Саркисян
„ВиК”ЕООД”- Пловдив
Храм”Св.Тройца”- Пловдив
Германски помощен фонд - ORA
Екатерина Димитрова