Отличия и награди на учители от Помощно училище „Стефан Караджа” Пловдив