ДА на приятелството, НЕ на агресията

      На 14.02.2022 г. в Центъра се проведе интерактивно занимание на тема “ДА на приятелството, НЕ на агресията”. С  тази дейност, нашите специалисти целяха да допринесат за изграждането и поддържането на позитивен психологически климат, който учи децата на толерантност, взаимно разбиране, зачитане и уважение.

      Изключително важно е децата от рано да усвоят умения за разпознаване на различните видове и прояви както на насилието, така и на приятелството. Те трябва да се научат да казват твърдо НЕ на агресията в различните й форми и твърдо ДА на приятелските взаимоотношения, защото има ли ги - нещата стават по-лесни. На приятелите можем да разчитаме винаги. Те са тези, които ще застанат зад нас, ще ни подкрепят, ще ни защитават и ще ни утешават. С тях можем да споделим всичко, защото те ни познават много добре и ни приемат такива каквито сме.

Галерия

          

          

Новини

Покажи всички новини