Междуучилищен форум по кариерно ориентиране 2017

      На 3 и 4 май Регионалното управление на образованието- Пловдив, съвместно с Центъра за кариерно ориентиране - Пловдив (ЦКО), организираха междуучилищен форум по кариерно ориентиране "Дни на професиите". Информационното събитие се проведе в Дома на културата "Борис Христов". Негова цел беше да популяризира профилите и специалностите, които се изучават в професионалните гимназии на територията на област Пловдив.

     В Помощно училище „Стефан Караджа“ гр. Пловдив има три професионални паралелки – „Озеленяване и цветарство“, „Работник в дървообработването“ и „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение“. Нашето училище се представи с изделия, изработени от учениците, съвместно със своите преподаватели, табла, отразяващи работния процес в часовете, както и с презентация, която запозна аудиторията със спецификата на отделните професии, изучавани в училището.

Галерия

Новини

Покажи всички новини