Програма Превенция и контрол на ХИВ и СПИН

В град Созопол от 19.09.2012г до 28.09.2012г старши възпитателите  - Красимира Петкова  и  Цветана Николова  участваха в  обучителен  семинар по програма „Превенция и контрол на ХИВ и СПИН”,   финансирана  от  Глобален фонд  за  борба срещу СПИН, туберкулоза и малария изпълнявана от Министерството на здравеопазването и Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най голям риск / 15-24г./ чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.             .

Основната цел на обучението бе: Подготовка на кадри  за планиране и водене на обучение по здравно образование със специален фокус върху сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ / СПИН.

Педагозите усвоиха базисни теоретични познания за юношеството – психично и физическо развитие в юношеството , забременяване , контрацепция , полово предавани инфекции , ХИВ/СПИН , сексуалност , сексуални реакции , психоактивни вещества , интерактивни методи на обучение , групов процес и групова динамика..

 Първата сесия сучениците от помощно училище „Стефан Караджа”-Пловдив се проведе на 09.10.2012г. а последната  е на 19.02.2013г.Съдържанието на програмата може да се намери в сайта на училището.

В програмата бяха включени 20 ученика на възраст от 14 до 22г.Родителите на тези участници в програмата” Превенция и контрол на ХИВ / СПИН ” бяха предварително уведомени и запознати със съдържанието и..

Целта на обучението на участниците в програмата бе да:

  • придобият знания и представи по съответните теми;
  • усвоят  умения за групова работа;
  • разберат важността на предвидения материал в съответните сесии;
  • осъзнаят риска и опасностите от неблагоразумното поведение;
  • се научат свободно да разговарят по теми  на сексуално – здравна тематика;
  • изказват своето лично мнение при решаване на казуси.

В хода на обучението бяха използвани различни методи като: лекция , беседа , ролева игра , анкета , „мозъчна атака” – брейнсторминг , решаване на казуси , дискусия , групов процес на работа , тест и др.

Нагледните средства включваха: презентации /собствени – качени на сайта на училището и готови – теглени от Интернет/, музикални клипове , филм , табла, илюстративни книжки.Редовно се записваха идеите и предложенията на учениците върху флипчарт.Често се раздаваха листовки с въпроси за индивидуална или групова работа.

За раздвижване и създаване на положителна мотивация за работа се провеждаха различни загряващи упражнения .

   След близо четири месеца работа по актуалните теми учениците са много по добре информирани и по-малко уязвими по отношение на сексуалното си здраве и болести като СПИН.

 

Галерия

Презентации:

Начини на заразяване с ХИВ

Методи за предпазване от бременност

Новини

Покажи всички новини