Мултисензорна поведенческа терапия


      Заниманията за сензомоторна интеграция, психолозите реализират като използват познати предмети от ежедневието. Съчетавайки ги със светлина, цветове и музика, те създават спокойна и стимулираща среда за децата. Среда, която обогатява представите за света около нас, подпомага емоционалното благополучие и ограничава стереотипното поведение. А всичко е в подкрепа на това децата да могат да се учат и развиват спокойни и щастливи.

Галерия

          

           

Новини

Покажи всички новини