Демонстрационен урок за двигателна активност с експерти от Италия, Турция, Румъния и България в ЦСОП –гр. Пловдив

Работните срещи в образованието са добър начин да споделиш опита и знанията си като учител, а днес ние имахме възможността да чуем мнението на 20 различни професионалисти от училищен инспекторат на Gumushane, Турция, фондация „Кураж“ -Пловдив, UISP SettimoCirie – Италиански съюз Спорт за всички и експерти от Румъния, което ни обогати професионално.

      Нашите гости работят по програма „Еразъм+“, проект „Спорт за хора с увреждания“ и проект за мобилност КА1 на тема „Игри на открито и закрито в училище“. Учениците от ЦСОП - Пловдив с интерес участваха в демонстрационен урок с упражнения за развиване на двигателната активност за деца със специални образователни потребности.

      Центърът представи работата си по проект „Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение“ (DIPCE) №2020-1-ES01-KA226-SCH-095180, насочен към приобщаване на децата от най-уязвимите групи, част от които са тези със СОП, при преминаване от присъствено към онлайн обучение.

      Г-жа Ж. Налджиева – зам.-директор, обърна внимание на спецификата в обучението в ЦСОП – гр. Пловдив, взаимодействието с училищата и представи кабинетите по арт терапия, кинезитерапия, музикотерапия, Монтесори класна стая, новите кабинети на логопеда и психолога.

      „Колегите бяха впечатлени от модерното оборудване на специализираните кабинети и уютната атмосфера, и най-важно – професионализма и загрижеността на специалистите към учениците със СОП“, сподели Лучия Велева от фондация „Кураж“ -гр. Пловдив.

      Според В. Бакиш, директор на Центъра, приобщаването се случва, когато всички заинтересовани страни работят заедно и подкрепят децата и семействата им. Спортът и организираните игри дават нови възможности за развитие на уменията и здравословен начин на живот, за индивидуална изява, но и за изграждане на екипни личности.

Центърът в Пловдив е един от най-големите в България и предлага качествено обучение и терапия на деца, насочени от РЕПЛРДУСОП на РЦПППО – гр. Пловдив. В момента в него се обучават 112 ученици от I до XII клас.

    

 

Новини

Покажи всички новини