Психологическа подкрепа чрез система за контрол с поглед

      Един от методите, които психолозите от нашия Център използват в индивидуалната работа с деца, е прилагането на помагащи технологии за контрол с поглед. Предимствата на този подход са безспорни и доказани в практиката по цял свят.

Използването на система за контрол с поглед може да разкрие скрития потенциал на ученици със специални комуникативни потребности. Позволява по-високо ниво на персонализиране на задачите, така че да съответстват на индивидуалния потенциал и възможности на децата. Заниманията стават по-интересни, а интересът е ключов за привличане и задържане на вниманието, което благоприятства мотивацията за учене.

 

Новини

Покажи всички новини