Професионално обучение по „Еразъм+“ в ЦСОП – гр. Пловдив

     

ЦСОП – гр. Пловдив е последователен в постигане на целите си в професионалното обучение на ученици със специални образователни потребности чрез повишаване на качеството и надграждане на нови умения, знания и компетентности. Затова, с голям ентусиазъм, екипът работи по проект „Професионално обучение по готварство за ученици със СОП  на програма „Еразъм+“, Договор №2022-1-BG01-KA122-VET-000077416, който е с продължителност 18 месеца. В него участват специални педагози, психолози, учители в професионалните паралелки и специалисти с подкрепящи функции.

      Целите на проекта са насочени към изучаване опита на сродни центрове в Европа в предоставяне на професионално образование за ученици със СОП в сферата на готварството. Проектът ще е първи за наблюдение на реални работни места за обучение по готварство и ще даде нов тласък на развитието на професионалното обучение в Центъра ни, за все по-качествено приобщаване на децата и придобиване на умения за самостоятелен живот.

      Партьор по проекта е Асоциация LUCE - Италия, с президент г-жа Лучия Велева, която вече има един успешен проект с ЦСОП – Пловдив. През месец април предстои провеждане на мобилност за 6 учители от ЦСОП – гр. Пловдив в Италия. Програмата на мобилността предвижда посещение и наблюдение на обекти от цялото крайбрежие на Лаго Маджоре в Пиемонт, включително в туристически центрове като Арона, Леза, Стреза и Бавено.

      А в ЦСОП – гр. Пловдив сега кипи трескава подготовка на поредица от кулинарни уроци за учениците, в които ще участват доброволци и родители. Пожелаваме успех на младите кулинари – да откриват тайните на здравословното хранене, да намират нови приятели, да стават все по-можещи и самостоятелни.

Новини

Покажи всички новини