Партньорство между Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и ЦСОП – Пловдив

През учебната 2019/2020 г. ЦСОП – гр. Пловдив стана предпочетено място за провеждане на текуща практика за български и гръцки студенти от специалност “Специална педагогика” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Практическите им занятия се провеждат от специални педагози и терапевти (Монтесори терапевт, кинезитерапевт, музикотерапевт и психолог) Г. Славкова, Н. Шенков, В. Котева, Кр. Мрънкова и Т. Калоферова.

На 27.02, широка аудитория техни колеги първа година слушаха лекция на тема “Центърът за специална образователна подкрепа в контекста на приобщаващото образование”, изнесена от директора.

Студенти избрали магистратура “Логопедия” посещават занятия и имат възможността да се възползват от натрупания опит и добри практики на логопедите (и специални педагози) Зл. Иванова и М. Илиева.

В. Митрева - координатор и В. Бакиш - мениджър на проект Pathway + запознаха възпитаниците на Пловдивския университет с разработеното към проекта приложение за измерване на вниманието и ангажираността на ученици със специални образователни потребности. Мобилното приложение предизвика изключителен интерес и оживена дискусия за технологичните иновации в сферата на специалната педагогика. Студентите изпробваха двете разработени игри и получиха информация как те могат да се използва в интегрирана класна стая.

Галерия със снмки

Информация за проекта можете да получите на: https://pedagogics-pathway.eu/?lang=bg

Новини

Покажи всички новини